ส่ง SMS>
>บริการนี้เป็นบริการส่ง SMS สำหรับในขั้นต้นนี้ จะให้บริการเฉพาะ การส่ง SMS ของค่าย GSM เท่านั้น และ แน่นอนว่า การส่งนี้รวมถึงระบบ One-to-Call ด้วย ระบบการส่งนี้ เป็นระบบการส่งที่ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกับการส่ง SMS ที่เว็บไซต์ ของ Ais นั่นคือ ผู้รับเสียเงินครั้งละ 1 บาท สำหรับการส่งแบบนี้ จะให้ผลการส่งที่มั่นใจได้ว่าถึงมือผู้รับ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้วยข้อดีที่ว่ารับรองผลการส่ง 100 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบระบบส่ง SMS ด้านล่างนี้ได้เลยครับ